Når barn opplever å være pårørende når det skjer noe med nære familiemedlemmer. På denne siden har vi samlet noen lenker til nettsteder som inneholder råd om hvordan barn som er pårørende bør følges opp og hvilke rettigheter de har.

Bærum kommune

Lenke

Informasjonsside som beskriver tjenester og tiltak til barn som pårørende

Helsenorge

Barn trenger åpenhet om sykdom

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.

Les mer på Helsenorge.no

Helsedirektoratet

Når alvorlig sykdom rammer en i familien er barna utsatt. Hvis barn som er pårørende ikke blir ivaretatt og møtt med innsikt og forståelse av voksne eller av hjelpeapparatet, kan situasjonen ha negativ innvirkning på hverdagen i barnehage eller skole, sosialt liv og barnets utvikling og helse.

Les mer på Helsedirektoratets sider

Pårørendesenteret

Helsepersonell har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre.

Les mer hos Pårørendesenteret

Norsk helseinformatikk

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Livet i familien består av store og små hendelser som kan gjøre barn til pårørende på ulike måter.

Les mer på Norske helseinformatikk