Vei og trafikk har startet vårfeiingen av kommunale kjøreveier, gang- og sykkelveier, og fortau.

Det er totalt 500 km vei som skal feies. Målet er at feiingen skal være ferdig innen 17. mai.

Det er tre «feielag» som skal gjennomføre arbeidene. De starter i områdene Sandvika, Høvik og Snarøya og videre nordover mot Lommedalen nog Eiksmarka.

Jobben går fortere om du hjelper oss

Beboere langs veien må ikke legge sandhauger eller kvister og løv ut i veibanen. Dette forsinker femdriften på feiingen kraftig siden feieutstyret ikke klarer å få med slike store grushauger. I tillegg er det en stor belastning for feiekostene og kan forårsake driftsstans. Sugesystemene til feiemaskinene kan tettes når kvist og løv suges inn.

Vi ber at bileiere flytter parkerte biler som kan være til hinder for feiebilene.

Fremdrift

Fremdriften avhenger av været. Frost om natten forsinker fremdriften da det brukes vann til feiingen. For mye regn gjør det umulig å feie opp sand.

Det er derfor vanskelig og lage en eksakt fremdriftsplan som sier hvor og når feielagene kommer til «din» vei. 

På vår FeieWEB kan du følge fremdriften. FeieWEB finner du her.

Fremdriftsplaner vårfeiing 2020

Fremdriftsplanen er veiledende. Lokale forhold og vær vil kunne påvirke fremdriften.

Uke 14 (pdf)