Fremdriftsplan for vårfeiing av kommunale veier og gater i Bærum.

Vårfeiingen er i gang, og planen er at alle fortau og veier skal være ferdig til 17. mai, men fremdriften er avhengig av været. 

Fremdriftsplaner 

Kommunen setter ikke opp «parkering forbudt»-skilt før feiing, derfor kan noe grus og sand ligge igjen. La grusen ligge der den er. Hvis den ligger i hauger klarer ikke feieutstyret å feie det opp, i tillegg kan det føre til driftsstans.

Spørsmål vedrørende vårfeiing kan rettes til Vei og trafikk på e-post veiogtrafikk@baerum.kommune.no