Vintersyklingskampanjen er nå avsluttet for i år. Tusen takk for alle søknader.

Bærum har årlig en vintersyklingskampanje. Målet er å få flere til å sykle gjennom hele året.

Vintersyklist

Hvis vi skal klare å nå målet om å få flere til å sykle i Bærum, må vi også sykle utenom sommerhalvåret. Kommunen ønsker at flere skal få prøve vintersykling, og har derfor en årlig vintersyklingskampanje der vi klargjør sykler for vintersesongen. I november 2021 klargjør vi 150 sykler. Alle som bor eller jobber i Bærum kan søke om å være med i kampanjen. Frist for å søke er 5. november. 

Hva får du? 

De 150 som blir valgt ut vil få en vinterpakke som består av halv pris på piggdekk, gratis omlegging til piggdekk, lys som monteres på sykkelen, refleksvest og service.

Servicen innebærer sikkerhetssjekk, justering av gir og bremser og smøring av sykkelkjede. Samarbeidspartneren vår Bikefixx på Lysaker klargjør sykkelen mens du venter. Man vil også kunne låne en el-sykkel den dagen man velger å legge om til piggdekk hos Bikefixx. 

Slik søker du: 

  • Skriv en kort tekst om hvorfor du bør få en vintersykkel-pakke. Alle som bor eller jobber i Bærum kommune kan søke. 
  • Send teksten til e-post sykkel@baerum.kommune.no Frist er 5. november. 
  • Det forventes at de som får vintersykkel-pakken, sykler jevnlig gjennom vinteren. 
  • Alle som får vintersykkel-pakke vil bli spurt om å svare på en spørreundersøkelse etter årets vintersesong. 

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no