Takk for engasjementet! Våre 100 vintersyklister er nå valgt ut. Velkommen tilbake ved en senere anledning.

Det går utmerket godt an å sykle vinterstid! Vil du bli en av våre 100 utvalgte vintersyklister?

For å nå de målsettingene vi setter oss med en økt sykkelandelen, må vi også sykle på vinteren. Vi ønsker derfor at flere skal prøve vintersykling og vi vil gjøre 100 sykler vinterklare i løpet av november. De 100 utvalgte syklistene vil få en vinterpakke bestående av en sykkellykt, sjekk av gir og bremser, olje kjede samt at det legges om til piggdekk. Det vil være halv pris på piggdekk. Samarbeidspartneren vår er Bikefixx på Lysaker, og vil kunne klargjøre sykkelen mens du venter.

I tillegg ønsker vi økt satsing på vinterdrift og vil i løpet av vinteren gjennomføre en pilot med en helt ny tjeneste som heter Brøyteweb. Dette er en portal med oversikt over Bærum og det kommunale veinettet, hvor innbyggerne vil kunne følge driften i sanntid, likt som man kan følge hvor det er kjørt skiløyper i marka.

I første omgang ønsker vi å prøve dette ut på sykkelveier hvor de 100 utvalgte syklistene vil få tilgang til tjenesten i en utprøvingsfase. På den måten vil vi knytte til oss syklister som kan gi oss innspill på hvordan tjenesten fungerer, samtidig som at vi kan få tilbakemelding på vinterdriften generelt. Alle som får vinterpakken vil våren 2018 bli bedt om å svare på en spørreundersøkelse om vintersykling.

Om du bor eller jobber i Bærum kommune er du kvalifisert til å delta.

Ønsker du å delta sende du en e-post til sykkel@baerum.kommune.no hvor du skriver  hva som er din motivasjon for å sykle vinterstid. Vi ønsker oss både nye og erfarne vintersyklister i alle aldre.

Det blir forventet at de som får vinterpakken vil sykle jevnlig gjennom vinteren. 

Vintersyklist på Lysakerlokket