Bærum kommune har ansvar for brøyting og strøing langs kommunale sykkelveier. Her kan du lese om standard for vinterdrift av sykkelveier og sjekke om din sykkelvei er brøytet.

Vintersyklist på Lysakerlokket

Kommunale sykkelveier

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø langs kommunale sykkelveier. Vi starter brøyting når snødybden tilsier det. Snødybden måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner:

  • Kommunens standard på vinterdrift av sykkelveier langs hovedsykkelveinettet er tre cm snø. 
  • Øvrige gang- og sykkelveier brøytes også ved tre cm. 
  • Ved snøvær skal kommunale hovedveier og fortau være gjennombrøytet senest seks timer etter utkalling. 

Her kan du sjekke om sykkelveien er kommunal eller fylkeskommunal. 

Henvendelser om manglende brøyting på kommunale sykkelveier sendes til e-post: post@baerum.kommune.no

Fylkeskommunale sykkelveier

Statens Vegvesen har ansvar for sykkelveier langs fylkesveier, riks- og stamveier. 

Henvendelser kan sendes inn via skjema på Statens vegvesens nettsider. Du kan også ringe Vegmeldingssentralen på telefon 175.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no