TIER er leverandør av elsparkesykler i Bærum. Her er en veileder til hvordan elsyklene kan tas i bruk.

Regler for bruk - Ta hensyn til andre

  • Det er 18-årsgrense for å bruke TIER sine elsparkesykler. 
  • Ta hensyn til andre rundt deg når du kjører. Hold lav fart når du passerer andre på fortau. 
  • Kjør aldri raskere enn 20 km/t. Ofte er det nødvendig med lavere fart. 
  • Det er kun tillatt med én person på hver elsparkesykkel.
  • Det er ikke tillatt å bruke elsparkesykkel dersom man er påvirket av rusmidler. 

Slik bruker du elsparkesyklene

  • Last ned TIER sin app og registrer deg. Google Play App Store 
  • Finn en TIER-sparkesykkel og skann QR-koden for å låse opp. Klikk på ikonet på høyre side av skjermen i TIER-appen for å åpne kameraet.
  • Sjekk hvor det er mulig å parkere, før du begynner reisen. I Bærum må du parkere i et av parkeringsområdene som vises på kartet i appen. 
  • Plassér en fot på fotbrettet, grip tak i styret og spark fra 3-4 ganger med foten for å komme i gang. Bruk høyre spak for å gi gass og håndbremsene for å senke farten. 
  • Trykk på "end ride" -knappen for å avslutte reisen. Sørg for at sparkesykkelen låses - frontskjermen, fronten og baklyktene slås av.

TIER Support: 

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 
Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur-, idrett- og miljødrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:
67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no