Fra 1. september gjeninnføres parkeringsavgift på de kommunale parkeringsplassene i sentrumsområdene. Samtidig innføres det avgift på Lakseberget parkeringsplass.

Det er gratis avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser i sentrumsområder til og med 31. august. Fra 1. september gjeninnføres parkeringsavgift. Det er viktig at bilførere er oppmerksomme og forholder seg til skiltingen som regulerer strekningen/området der det parkeres.

Avgift på Lakseberget parkeringsplass

Det innføres også avgift på Lakseberget parkeringsplass, hvor det vil koste 10 kroner per time de første to timene, og deretter 20 kroner per time. Makspris er 70 kroner per døgn. Det er skiltet tydelig hvor det vil være lov å stå. 

Gratis avgiftsparkering har vært ett av tiltakene i Bærumspakken - som skal bidra til å hjelpe det lokale arbeidslivet, næringslivet og frivilligheten med å håndtere koronasituasjonen.