3. juli til cirka 11. juli pågår det arbeid i Claude Monet allé i Sandvika. Det skal etableres en nytt sykkelfelt og trafikkmønsteret endres. Arbeidene vil føre til  begrenset fremkommelighet.

Mandag 5 juli pågår det arbeid i krysset mellom Claude Monet allé og Kinoveien.

claude monets alle

Pilotprosjekt 

Fra tirsdag 6. juli blir gaten skiltet på en annen måte, og det blir innført enveiskjøring i retning fra Vestfjordgaten til Rådhustorget. 

Endret trafikkmønster i Claude Monet allé er et pilotprosjekt som skal være i cirka ett år. Hensikten er å bedre forholdene for gående og syklende. Piloten følges opp mot andre byprosjekter og det vil bli gjennomført både før- og etterundersøkelser for å evaluere effekten. 

I Bærums sykkelstrategi er ambisjonen at det skal være attraktivt å sykle for alle i Bærum, og økt andel av sykkel og gange er en viktig del av arbeidet med klimaklok kommune. 

Her kan du lese den politiske saken.

Bildet viser nytt sykkelfelt i Claude Monet