Døgnåpen vakttelefon for akutte hendelser på vann- og avløpsnettet: 67 50 60 60

Meldingstjeneste - Slik blir du varslet

Hvis det oppstår midlertidige endringer i vannforsyningen vil alle abonnenter bli varslet med automatisk telefonbeskjed.

Her kan du sjekke om vi har ditt telefonnummer, og registrere det hvis vi ikke har det.  

Spørsmål om registrering

Ring driftssentralen for vann og avløp på telefon 67 50 60 49 eller 67 50 60 71.

Om meldingstjenesten

Meldingssystemet tar utgangspunkt i registrerte telefonnummer på bostedsadressen. Det kan registreres flere telefonnummer på samme adresse. Kommunen har valgt et system som benytter de beste registrene, men tross dette er det en fare for at vi ikke får med alle. Dette kan for eksempel gjelde folk som har telefon via arbeidsgiver, nyinnflyttede, hybelboere og ukependlere. Systemet fanger heller ikke opp personer med hemmelig nummer, men det er mulig å registrere seg i databasen, uten at nummeret blir kjent for andre. Kryss av for skjul navn.

Mobil og fasttelefon

Det blir sendt ut SMS til mobiltelefoner, og en talemelding til registrerte med fasttelefon. For å høre på talemeldingen på nytt, taster man 0. Talemeldinger må bekreftes ved å taste 1, ellers vil man få ny oppringing. Telefoner registrert på personer under 16 år skal ikke få varsel.

For bedrifter

For virksomheter og firmaer er det viktig at riktige kontaktpersoner blir registrert på riktig telefonnummer. Vær oppmerksom på at varsel til fasttelefoner er automatiserte oppringinger, derfor er telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling lite egnet som kontaktnummer for virksomheten.