Døgnåpen vakttelefon for akutte hendelser på vann- og avløpsnettet: 67 50 60 60