Arealberegning

Beregning av forbruk og areal

Vi stipulerer at forbruket utgjør 1,5 m³ vann for hver kvadratmeter bruksareal boligen har. Vi omregner derfor antall kvadratmeter areal til et stipulert (antatt) forbruk ved hjelp av en faktor på 1,5. Alle abonnenter med stipulert forbruk betaler gebyr ut fra boligens tilknyttede areal.

Frem til 01.01.2008 ble areal beregnet etter egen beregningsmetode (pdf). Etter 01.01.2008 ble arealgrunnlaget hentet fra matrikkelen. Mer om dette her (pdf). Hus bygget før 01.01.2008 kan gå over til arealgrunnlag fra matrikkelen.