Arealberegning ved stipulert forbruk

Beregning av en bygnings areal

En bygnings areal er oppgitt i det offisielle eiendomsregisteret Matrikkelen. For bygninger bygget fra og med 01.01.2008 er det arealtallet (BRA) i Matrikkelen som brukes som beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrene. Mer om dette her (pdf).

Hus bygget frem til frem til 01.01.2008 ble areal beregnet etter egen beregningsmetode (pdf).

Hus bygget før 01.01.2008 kan gå over til arealgrunnlag fra matrikkelen.