Hovedplaner

Bærum kommune, Vann og avløp har utarbeidet ny Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø for perioden 2017 – 2020. Denne ble vedtatt i januar 2017.