Her er noen innspill til hva du som huseier kan gjøre, for å forhindre skader fra overvann.

Som huseier er det viktig å sørge for at vann fra taknedløp og andre tette flater frakobles avløpsnettet, ledes ut på bakken og vekk fra huset. Å sørge for at vannet naturlig trenger ned i bakken og forsinke vannet mest mulig slik at ikke alt renner til ledningsnettet med en gang, minsker risikoen for oversvømmelser.

Unytt regnvannet

Samle regnvann fra takrenner i en tønne, eller led vannet direkte ut mot vegetasjon på eiendommen. Hagen liker regnvann. Samtidig er disse enkle tiltakene med på å redusere unødvendig bruk av drikkevann til hagevanning. I Bærum er det datovanning hele året, og i tørre perioder oppfordres det til å droppe å vanne gresset med drikkevann.

Hold igjen vannet på overflaten

Regnbed, som er et nedsenket blomsterbed, og grønne grøfter bidrar til at vannet holdes igjen på overflaten og renner saktere ned i grunnen. Da er det mindre risiko for oversvømmelser.

Bruk grus

Asfalt hindrer vann i å trenge ned i bakken. Da kan det fort bli oversvømmelser ved mye nedbør. Grus eller belegningsstein som lar vann trenge gjennom er bedre valg.

Hold rister og takrenner åpne

Rens rister, kummer og takrenner for blader og kvister, slik at vannet kan renne fritt. Det er et felles ansvar å sørge for at rister er åpne, også de i veier utenfor boliger.

Vedlikehold rørene

Huseiere har ansvaret for alle sine rør, helt frem til de koples på kommunal ledning. Dette gjelder både kloakk og drikkevann. Også i borettslag og sameier har eier ansvar for å vedlikeholde rør i egen bolig, helt frem til røret grener ut på en felles ledning.

Sørg for at terrenget faller vekk fra husvegg

Sørg for å utforme overflatene på tomten din slik at de faller ut fra husveggene. Da unngår du at vann blir stående å presse mot grunnmur med fare for at vann kan trenge inn i kjeller.