Utskifting av oljetank

Ved oppgraving av gammel tank og nedgraving av ny skal kommunen ha melding en måned før den installeres. Kommunen krever en kartangivelse, jfr. forurensningsforskriften § 1-9, som viser hvor på eiendommen ny tank er montert.