Unngå olje- og parafinlekkasje

Kommunen ønsker å få flest mulig av kommunens oljetanker registrert i kommunens sentrale dataregister. Det gjelder både de tanker som er i drift og de som er tatt ut av bruk og som befinner seg nedgravd på eiendommen.

Bakgrunnen for dette er at kommunen fører tilsyn med oljetanker etter forurensningsforskriften kap. 1. Derfor har vi i Vann og Avløp i kommunen lagt ut et skjema for registrering av oljetanker

Det viktigste for både tankeier og kommunen er å unngå oljelekkasjer. Det er eksempler på at olje har lekket fra tanken og kommet inn under husets grunnmur og kjellergulv med etterfølgende lukt inne i boligen. Slik lukt er vanskelig å få fjernet. I noen tilfeller er det også kommet olje eller parafin ut på kommunens avløpsnett og i enkelte tilfeller har olje kommet ut i vassdrag. 

Eier av olje- eller parafintank er ansvarlig for eventuelle skader på miljø og eiendom. Det kan derfor være fornuftig å sjekke vilkårene hos skadeforsikringssels