Tilstandskontroll

Tankeier plikter til å gjennomføre tilstandskontroller av oljetanken. Dette er hjemlet i forurensningsforskriften kap. 1. Bærum kommune ved formannskapet har vedtatt at kravene i
forskriften skal gjelde for alle nedgravde oljetanker, uansett størrelse.

Tidspunktet for tilstandskontroll avhenger av materialet:

  • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
  • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang 2 år etter nedgravingen og etter 30 år.
  • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Tilstandskontroller kan bare utføres av firma med erfaring og kompetanse fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Ved kontroll må tankeier påse at kontrolløren sender kopi
av tilstandskontrollskjema til kommunen. Tankeier skal få et tilsvarende skjema av kontrolløren.

Kommunen kan ikke anbefale bestemte firmaer. Men søk eventuelt på internett med søkeord som: Tankrens Bærum.