Midlertidig ute av bruk

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal lokket på fyllingsrøret låses og påmonteres skilt som viser at oljetanken ikke er i bruk. Tanker som ikke har vært i aktiv bruk mer enn tre år må renses og tømmes. Melding sendes til Bærum kommune, Vann og avløp.