Gjenfylling av oljetanker

Forurensningsforskriften § 1-8 sier at «Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp».  Det er kun i særlige tilfeller det kan gis tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. I tilfeller der oljetanken ligger under grunmur, eller der det er ufremkommelig med graver/minigraver kan det innvilges dispensasjon for gjenfylling. Er det tegn til hull eller lekkasje må tanken fjernes uansett.

Ved søknad om gjenfylling sender tankeier en søknad med begrunnelse på hvorfor man ønsker å la tanken ligge.  Det må også vedlegges fotodokumentasjon og et situasjonskart som viser hvor tanken er nedgravd. Søknaden sendes på epost til post@baerum.kommune.no.  

Etter dette er registrert, får tankeier svar fra kommunen. Når tanken er gjenfylt må tankeier sende oss brev eller epost om at det er gjort. Påfyllings og lufterør må også fjernes så man unngår feilpåfylling av olje.