Fjerning av oljetanker

Oljetank som tas ut av bruk må renses før den graves opp. Dette bør gjøres av firma med erfaring fra tankrensing. Tankeier får da et gassfrisertifikat fra firmaet og det må fremvises ved levering av tanken til avfallsmottak i kommunen. Hvis man ikke har slikt gassfrisertifikat
kan man risikere å ikke få levert tanken. 

Påfyllings- og lufterør fjernes samtidig med at oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.

Melding om fjerning av oljetanken sendes til post@baerum.kommune.no, eller per post til Bærum kommune, Vann og Avløp, Postboks 700, 1304 Sandvika.