Vannskader

Å få deler av sitt hus oversvømt innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt kan få vil aldri kunne oppveie de ulemper og skader man har opplevd.

Kommunens vann- og avløpsavdeling arbeider kontinuerlig for å forbedre det kommunale avløpsnettet. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser. Som en følge av de siste års endringer i nedbørsmønster øker også sannsynligheten for at vann kan havne på avveie og dermed forårsake skader.

I informasjonsheftet "viktig å vite om kjelleroversvømmelser", er det vist en del årsaker til kjelleroversvømmelser og beskrevet forebyggende tiltak den enkelte huseier kan sette inn for å øke beskyttelsen mot vannskader. Det gis også råd om hvordan den som rammes bør agere ved en oversvømmelse.