Flom og oversvømmelse

De siste årene har episoder med flom og oversvømmelser økt i antall. Dette skyldes de endringene vi har opplevd med mer og kraftigere nedbør.

Den enkelte grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. For å avgrense skadene på egen eiendom ved store nedbørsmengder, er det særlig viktig å sørge for at takrenner er åpne og at det ikke ligger kvist eller løv som sperrer for vann i avløp og mindre bekker.

Mer info om skadebegrensning finner du på Sikker hverdag.

Du kan også laste ned Norsk Vanns brosjyre med tips og råd om hvordan sikre din bolig og eiendom mot oversvømmelse og skader.