Hendelser med kraftig nedbør

Etter de kraftige nedbørepisodene som har truffet Bærum i august 2016 og 2017 har kommunen jobbet systematisk med analyse av hendelsene og vurdering av konkrete tiltak for å redusere konsekvensen ved tilsvarende hendelser i fremtiden.

I dette arbeidet har vi erfart at vi ikke har full oversikt over hvor nedbøren skaper problemer. Vi ønsker derfor innbyggernes hjelp for å få inn så mye informasjon som mulig og oppforderer derfor de som blir rammet om å gi oss tilbakemelding via mail på følgende:

 • Hvilken adresse gjelder tilbakemeldingen? (Skrives i emnefeltet)
 • Trengte vannet inn i kjelleren? (Ja/Nei)
 • Kom vannet inn via gulvsluk eller toalett? (Ja/Nei/Vet ikke)
 • Har eiendommen vært rammet av tilsvarende hendelser tidligere?
 • Evt. ytterligere beskrivelse av hendelsen f.eks;
  • Tidspunkt
  • Vannivå i kjelleren
  • Vann på terreng utendørs evt opp av kummer
  • Foto/kartskisse
  • Andre observasjoner/opplysninger

Tilbakemelding sendes til Bærum kommune på e-post; flom6august@baerum.kommune.no

Innbyggernes tilbakemelding er viktig, slik at kommunen kan forberede seg for fremtidig ekstremvær.

Takk for hjelpen!