Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling (Klimu) vedtok i sitt møte 5. juni 2024 å sende forslag til revidert gebyrforskrift for vann- og avløpsgebyrer på høring.

Bakgrunn for revidering

  • Revidert statlig forskrift krever at kommunen må endre sin praksis i forhold til oppfølging av vannmålere. Istedenfor å etablere omfattende og kostbare saksbehandlingsrutiner for rutinemessig å pålegge eier å bytte vannmåler hvert 8. år, foreslår Kommunedirektøren at alle vannmålere skal eies av kommunen. Dette gir mulighet for stordriftsfordeler og bedre kontroll.
  • For å sikre likebehandling av alle abonnenter som får beregnet gebyr etter areal foreslår Kommunedirektøren en standardisert arealberegning (se redegjørelsen).
  • I tillegg er det gjort noen redaksjonelle endringer.

For mer informasjon

Høringsutkastet er endret den 21. juni 2024

Gebyrforskrift - anbefalinger til revidert tekst - oppdatert versjon

Vann- og avløpsgebyrer - revidering av kommunal forskrift - høring

Send innspill

Merknader kan sendes til:

Bærum kommune
Vann og avløp
Postboks 700
1304 Sandvika

E-post: post@baerum.kommune.no

Merk: arkivsakID 24/12240

Frist for innspill er 30. august 2024