Bærum har kommunen jobbet systematisk med analyse av de kraftige nedbørshendelsene som har truffet kommunen de seneste årene. Det er etter dette igangsatt flere konkrete tiltak for å redusere konsekvensen ved tilsvarende hendelser i fremtiden. Gjennom dette arbeidet har vi erfart at vi ikke har full oversikt over hvor nedbøren skaper problemer.

Vi ønsker derfor innbyggernes hjelp for å få inn så mye informasjon som mulig og oppfordrer derfor de som blir rammet om å gi oss tilbakemelding via mail på følgende:

 • Hvilken adresse gjelder tilbakemeldingen? (Skrives i emnefeltet)
 • Dato for hendelsen
 • Trengte vannet inn i kjelleren? (Ja/Nei)
 • Kom vannet inn via gulvsluk eller toalett? (Ja/Nei/Vet ikke)
 • Har eiendommen vært rammet av tilsvarende hendelser tidligere?
 • Evt. ytterligere beskrivelse av hendelsen f.eks;
 • Tidsforløp
 • Vannivå i kjelleren
 • Vann på terreng utendørs evt opp av kummer
 • Foto/kartskisse
 • Andre observasjoner/opplysninger

Tilbakemelding sendes til Bærum kommune på e-post; styrtregn@baerum.kommune.no

Innbyggernes tilbakemelding er viktig, slik at kommunen kan være bedre rustet for fremtidig ekstremvær.