Stoppekran, lekkasje og vanntrykk

Hva gjør jeg ved utvendig lekkasje på stikkledning?

Du bør umiddelbart kontakte ditt forsikringsselskap og et godkjent rørleggerforetak. De har kunnskap om hva som bør gjøres når det er en vannlekkasje. Se også veileder (pdf).

Hva skal vanntrykket normalt være på en bolig?

Normalt trykk på en bolig skal ligge på mellom 2-6 bar. Er trykket høyere, bør det monteres en reduksjonsventil som et rørleggerforetak utfører. Ved lite vann/dårlig trykk fra tappested/kran, kontakt rørlegger.

Når stoppekran/stengeventil ikke virker, eller du vil flytte utvendig stoppekran?

Kontakt rørlegger. Alle abonnenter er pålagt å sørge for at både utvendig og innvendig stoppekran/stengeventil fungerer.

Alder på ledninger og dimensjonen på rør?

Vann- og avløpsledninger er som oftest lagt når huset er bygd. Det kan foreligge opplysninger om alder og eventuelle endringer/rehabiliteringer hos Vann og Avløp. Normalt vil man kunne se både materiale og dimensjon, der røret kommer inn i bygget.

Ansvar som abonnent (bygge og fornye).

Døgnåpen driftssentral

Telefon

Tlf: 67 50 60 60

Har du spørsmål vil vår døgnåpne driftssentral svare deg.