Rengjøring av vannledningsnettet

For å sikre best mulig drikkevannskvalitet, må vi av og til rengjøre ledningsnettet.

Vannrør - skylle

Hva skjer ved utspyling?

Ved rengjøring åpner vi ventiler i vannkummer i perioder inntil ca 30 minutter, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg avleiringer på innsiden av rørveggen. Vi spyler til vannet er blitt klart.

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Vi anbefaler å ikke benytte maskiner som bruker vann (vaskemaskin, oppvaskmaskin og lignende) under spylingen, og å begrense vannforbruket til et minimum.

Hva gjør du under og etter spylingen?

Dersom du bruker vann samtidig som vi spyler, kan du få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet.

Vi anbefaler at du alltid tapper kaldtvann etterpå, helst fra første tappested etter hovedstoppekran eller laveste kran i huset, og lar vannet renne til det blir klart.

Varsling

Bor du i det aktuelle områdene som skal rengjøres, vil du som hovedregel bli varslet i forkant gjennom kommunens telefonvarslingssystem.

Informasjon også på kommunes nettside og facebook.

Døgnåpen driftssentral

Telefon

Tlf: 67 50 60 60

Har du spørsmål vil vår døgnåpne driftssentral svare deg.