Drikkevannskilder

Drikkevannet i Bærum kommune leveres fra tre ulike kilder. De fleste får vannet sitt fra Aurevann eller Holsfjorden vannbehandlingsanlegg. 130 innbyggere får fra Sollihøgda vannverk.

Asker og Bærum Vannverk IKS