Tirsdag 27. september kl. 08:30 - 14:00

På grunn av nødvendige omkoblinger på vannledningsnettet i området Vøyenenga-Isi tirsdag 27. september 2022 fra 08:30 til 14:00, er det økt risiko for farget vann og varierende trykk. Ved farget vann, spyl ut gjennom en kaldtvannkran til det blir klart.

Berørte adresser:

Gatenavn Gatenummer Gatenummer
Arnesenga 1 A
Arnesenga 1 B
Arnesenga 1 C
Arnesenga 1 D
Arnesenga 1 E
Arnesenga 1 F
Arnesenga 1 G
Arnesenga 1 H
Arnesenga 1 I
Arnesenga 1 K
Arnesenga 1 L
Arnesenga 1 M
Arnesenga 1 N
Arnesenga 1 O
Arnesenga 2 A
Arnesenga 2 B
Arnesenga 2 C
Arnesenga 2 D
Arnesenga 2 E
Arnesenga 2 F
Arnesenga 3 A
Arnesenga 3 B
Arnesenga 3 C
Arnesenga 3 D
Arnesenga 3 E
Arnesenga 3 F
Arnesenga 3 G
Arnesenga 3 H
Arnesenga 3 I
Arnesenga 3 K
Arnesenga 4 A
Arnesenga 4 B
Arnesenga 4 C
Arnesenga 4 D
Arnesenga 4 E
Arnesenga 4 F
Arnesenga 5  
Arnesenga 6 A
Arnesenga 6 B
Arnesenga 6 C
Arnesenga 6 D
Arnesenga 6 E
Arnesenga 6 F
Arnesenga 7  
Arnesenga 8 A
Arnesenga 8 B
Arnesenga 8 C
Arnesenga 8 D
Arnesenga 8 E
Arnesenga 8 F
Arnesenga 9  
Arnesenga 10  
Arnesenga 11 A
Arnesenga 11 B
Arnesenga 11 C
Arnesenga 11 D
Arnesenga 12 A
Arnesenga 12 B
Arnesenga 12 C
Arnesenga 12 D
Arnesenga 12 E
Arnesenga 14 A
Arnesenga 14 B
Arnesenga 14 C
Arnesenga 14 D
Arnesenga 16 A
Arnesenga 16 B
Arnesenga 16 C
Arnesenga 16 D
Berghoffveien 1  
Berghoffveien 27  
Berghoffveien 29  
Berghoffveien 30  
Berghoffveien 31  
Berghoffveien 32  
Berghoffveien 33 A
Berghoffveien 33 B
Berghoffveien 34  
Berghoffveien 35  
Berghoffveien 36  
Berghoffveien 37  
Berghoffveien 38  
Berghoffveien 39  
Berghoffveien 40 A
Berghoffveien 40 B
Berghoffveien 42  
Berghoffveien 43  
Berghoffveien 46  
Berghoffveien 47  
Berghoffveien 48 A
Berghoffveien 48 B
Berghoffveien 48 C
Berghoffveien 48 D
Berghoffveien 49  
Berghoffveien 50 A
Berghoffveien 50 B
Berghoffveien 50 C
Berghoffveien 50 D
Berghoffveien 51  
Berghoffveien 53  
Berghoffveien 54  
Berghoffveien 55 A
Berghoffveien 55 B
Berghoffveien 57 A
Berghoffveien 57 B
Berghoffveien 59 A
Berghoffveien 59 B
Berghoffveien 59 C
Berghoffveien 59 D
Berghoffveien 59 E
Berghoffveien 59 F
Berghoffveien 61  
Berghoffveien 63  
Berghoffveien 65  
Bjørumdalen 2  
Bjørumdalen 5  
Bjørumdalen 11  
Bjørumveien 10  
Bjørumveien 12  
Busoppveien 71  
Busoppveien 73  
Frogner-Tandbergveien 12  
Frogner-Tandbergveien 14  
Frogner-Tandbergveien 16  
Frogner-Tandbergveien 18  
Frogner-Tandbergveien 20  
Frogner-Tandbergveien 22  
Gamle Jarenvei 105  
Gamle Jarenvei 115  
Gamle Jarenvei 119  
Gamle Jarenvei 121  
Gamle Jarenvei 123  
Gamle Jarenvei 125  
Gamle Jarenvei 127  
Gamle Jarenvei 129  
Gamle Jarenvei 135  
Gamle Jarenvei 138  
Gamle Jarenvei 140  
Gamle Jarenvei 144  
Gamle Jarenvei 151  
Gamle Jarenvei 153  
Gamle Jarenvei 154  
Gamle Jarenvei 202  
Gamle Jarenvei 204  
Gamle Jarenvei 208  
Gamle Jarenvei 211  
Gamle Jarenvei 214  
Gamle Jarenvei 220  
Harald Økerns vei 1  
Harald Økerns vei 5  
Harald Økerns vei 6  
Harald Økerns vei 7  
Harald Økerns vei 8  
Harald Økerns vei 11  
Harald Økerns vei 13  
Harald Økerns vei 14  
Harald Økerns vei 15  
Harald Økerns vei 16  
Harald Økerns vei 17  
Harald Økerns vei 19  
Horniveien 54  
Horniveien 61  
Horniveien 63  
Horniveien 64  
Horniveien 65  
Horniveien 66  
Horniveien 67  
Horniveien 68  
Horniveien 70  
Horniveien 75  
Horniveien 76  
Horniveien 77  
Horniveien 79  
Horniveien 80  
Horniveien 81  
Horniveien 82  
Horniveien 83  
Horniveien 84  
Horniveien 85  
Horniveien 87  
Horniveien 90  
Horniveien 92  
Horniveien 94  
Horniveien 95  
Horniveien 96  
Horniveien 98  
Horniveien 99  
Horniveien 100  
Horniveien 101  
Horniveien 102 A
Horniveien 102 B
Horniveien 103  
Horniveien 104 A
Horniveien 104 B
Horniveien 105  
Horniveien 106  
Horniveien 107  
Horniveien 108 A
Horniveien 108 B
Horniveien 109  
Horniveien 110  
Horniveien 111  
Horniveien 112  
Horniveien 113  
Horniveien 115  
Horniveien 117  
Horniveien 119  
Horniveien 121  
Horniveien 123  
Horniveien 125  
Horniveien 129  
Isigrenda 10  
Isigrenda 28  
Isigrenda 30  
Isigrenda 32  
Isigrenda 36 A
Isigrenda 36 B
Isigrenda 38  
Isigrenda 44  
Isigrenda 46  
Isigrenda 47  
Isiveien 40  
Isiveien 59  
Isiveien 60  
Isiveien 76  
Isiveien 80  
Isiveien 101  
Isiveien 105  
Isiveien 115  
Isiveien 135  
Isiveien 155  
Isiveien 157  
Isiveien 161  
Isiveien 163  
Isiveien 170  
Jarenveien 1 A
Jarenveien 1 B
Jarenveien 1 C
Jarenveien 2 A
Jarenveien 2 B
Jarenveien 2 C
Jarenveien 3 A
Jarenveien 3 B
Jarenveien 4 A
Jarenveien 4 B
Jarenveien 5  
Jarenveien 6 A
Jarenveien 6 B
Jarenveien 7  
Jarenveien 7 B
Jarenveien 8 A
Jarenveien 8 B
Jarenveien 8 C
Jarenveien 8 D
Jarenveien 9  
Jarenveien 10 A
Jarenveien 10 B
Jarenveien 10 C
Jarenveien 11 B
Jarenveien 11 C
Jarenveien 12  
Jarenveien 14 A
Jarenveien 14 B
Jarenveien 15  
Jarenveien 20  
Jarenveien 22  
Jarenveien 22 C
Jarenveien 22 D
Jarenveien 24 B
Jarenveien 24 C
Jarenveien 24 D
Jarenveien 24 E
Jarenveien 30 A
Jarenveien 30 B
Jarenveien 32  
Jarenveien 32 B
Jarenveien 34  
Jomarveien 20  
Jomarveien 24  
Jomarveien 25  
Jomarveien 26  
Jomarveien 27  
Jomarveien 29  
Jomarveien 29 B
Jomarveien 29 C
Jomarveien 29 D
Jomarveien 29 E
Jomarveien 31 B
Jomarveien 31 C
Jomarveien 31 D
Jomarveien 31 E
Jomarveien 33  
Jomarveien 34  
Jomarveien 37  
Jomarveien 43  
Kjaglidalsveien 1  
Persbråten 1  
Persbråten 3  
Persbråten 6  
Ringeriksveien 190 A
Ringeriksveien 190 B
Ringeriksveien 191 C
Ringeriksveien 192  
Ringeriksveien 193  
Ringeriksveien 193 A
Ringeriksveien 193 B
Ringeriksveien 193 C
Ringeriksveien 194  
Ringeriksveien 195  
Ringeriksveien 196  
Ringeriksveien 197  
Ringeriksveien 198  
Ringeriksveien 199  
Ringeriksveien 200  
Ringeriksveien 201  
Ringeriksveien 201 B
Ringeriksveien 201 C
Ringeriksveien 202  
Ringeriksveien 203  
Ringeriksveien 204  
Ringeriksveien 205  
Ringeriksveien 208 A
Ringeriksveien 208 B
Ringeriksveien 208 C
Ringeriksveien 208 D
Ringeriksveien 208 E
Ringeriksveien 210  
Ringeriksveien 212  
Ringeriksveien 214 A
Ringeriksveien 214 B
Ringeriksveien 214 C
Ringeriksveien 214 D
Ringeriksveien 216  
Ringeriksveien 218  
Ringeriksveien 218 B
Ringeriksveien 219  
Ringeriksveien 220  
Ringeriksveien 222  
Ringeriksveien 224 A
Ringeriksveien 224 B
Ringeriksveien 224 C
Ringeriksveien 224 D
Ringeriksveien 224 E
Ringeriksveien 226 A
Ringeriksveien 226 B
Ringeriksveien 226 C
Ringeriksveien 226 D
Ringeriksveien 228  
Ringeriksveien 230  
Ringeriksveien 232  
Ringeriksveien 234 A
Ringeriksveien 234 B
Ringeriksveien 235  
Ringeriksveien 238  
Ringeriksveien 239  
Ringeriksveien 240 A
Ringeriksveien 240 B
Ringeriksveien 241  
Ringeriksveien 242  
Ringeriksveien 243  
Ringeriksveien 243 B
Ringeriksveien 245  
Ringeriksveien 249  
Ringeriksveien 252 A
Ringeriksveien 252 B
Ringeriksveien 252 C
Ringeriksveien 252 D
Ringeriksveien 252 E
Ringeriksveien 254 A
Ringeriksveien 254 C
Ringeriksveien 256  
Ringeriksveien 256 B
Ringeriksveien 258 A
Ringeriksveien 258 B
Ringeriksveien 258 C
Ringeriksveien 260  
Ringeriksveien 260 A
Ringeriksveien 260 B
Ringeriksveien 261  
Ringeriksveien 272 A
Ringeriksveien 272 B
Ringeriksveien 272 E
Ringeriksveien 274 A
Ringeriksveien 274 B
Ringeriksveien 276 A
Ringeriksveien 276 B
Ringeriksveien 278  
Ringeriksveien 278 B
Ringeriksveien 280 A
Ringeriksveien 280 B
Ringeriksveien 281  
Ringeriksveien 282  
Ringeriksveien 283  
Ringeriksveien 283 A
Ringeriksveien 283 B
Ringeriksveien 284  
Ringeriksveien 285 A
Ringeriksveien 285 B
Ringeriksveien 302  
Rønningveien 1  
Rønningveien 2  
Rønningveien 3  
Rønningveien 4  
Rønningveien 5  
Rønningveien 7  
Rønningveien 9  
Rønningveien 12  
Rønningveien 13  
Sandsbakkene 2  
Sandsbakkene 3  
Sandsbakkene 4  
Sandsbakkene 4 B
Sandsbakkene 5  
Sandsbakkene 5 B
Sandsbakkene 6  
Sandsbakkene 7  
Sandsbakkene 8  
Sandsbakkene 12  
Sandsstien 1  
Sandsstien 3  
Sandsstien 4  
Sandsstien 5  
Sandsstien 6  
Sandsstien 10  
Sandsstien 12  
Sandsstien 13  
Sandsstien 14  
Sandsstien 15  
Skuiløkka 7  
Skuiløkka 9  
Skuiløkka 10  
Skuiløkka 11  
Skuiløkka 12 A
Skuiløkka 12 B
Skuiløkka 13  
Skuiløkka 14  
Skuiløkka 15  
Skuiløkka 17  
Skuiløkka 18  
Skuiløkka 19  
Skuiløkka 21  
Skuiløkka 22  
Skuiløkka 24  
Skuiløkka 28  
Skuiløkka 30  
Smestadkroken 60  
Smestadkroken 61  
Smestadkroken 62  
Smestadkroken 64  
Smestadkroken 65  
Smestadkroken 66  
Smestadkroken 67  
Smestadkroken 68  
Smestadkroken 69  
Smestadkroken 70  
Smestadkroken 71  
Smestadkroken 73  
Smestadkroken 74  
Smestadkroken 77  
Smestadkroken 79  
Smestadkroken 81  
Smestadkroken 85  
Tunheimbakken 3 A
Tunheimbakken 3 B
Tunheimbakken 9  
Tunheimbakken 9 B
Tunheimbakken 11  
Tunheimbakken 12 A
Tunheimbakken 12 B
Tunheimbakken 12 C
Tunheimbakken 13  
Tunheimbakken 14  
Tunheimbakken 14 B
Tunheimbakken 15  
Tunheimbakken 16  
Tunheimbakken 17 A
Tunheimbakken 17 B
Tunheimbakken 17 C
Tunheimbakken 18 A
Tunheimbakken 18 B
Tunheimbakken 18 C
Tunheimbakken 19  
Tunheimbakken 20  
Tunheimbakken 21  
Tunheimbakken 22  
Tunheimbakken 23  
Tunheimbakken 25  
Tunheimbakken 26 A
Tunheimbakken 26 B
Tunheimbakken 28  
Tunheimbakken 30  
Tunheimbakken 32  
Tunheimbakken 34  
Tyslandsløkka 1  
Tyslandsløkka 2  
Tyslandsløkka 3  
Tyslandsløkka 4  
Tyslandsløkka 5  
Tyslandsløkka 6  
Tyslandsløkka 7  
Tyslandsløkka 9  
Tyslandsløkka 10  
Tyslandsløkka 12  
Tyslandsløkka 14  
Tyslandsløkka 16  
Tåjekroken 6  
Tåjekroken 8  
Tåjekroken 10  
Tåjekroken 11  
Tåjekroken 12  
Tåjekroken 14  
Tåjekroken 15  
Tåjekroken 16  
Tåjekroken 17  
Tåjekroken 18  
Tåjekroken 20  
Tåjeveien 1 A
Tåjeveien 1 B
Tåjeveien 1 C
Tåjeveien 2 A
Tåjeveien 3  
Tåjeveien 4 A
Tåjeveien 4 B
Tåjeveien 4 C
Tåjeveien 5  
Tåjeveien 6  
Tåjeveien 6 B
Tåjeveien 7 A
Tåjeveien 7 B
Tåjeveien 8 A
Tåjeveien 8 B
Tåjeveien 9 A
Tåjeveien 9 B
Tåjeveien 10  
Tåjeveien 11  
Tåjeveien 11 B
Tåjeveien 12  
Tåjeveien 12 B
Tåjeveien 14  
Tåjeveien 14 B
Tåjeveien 16  
Tåjeveien 16 B
Tåjeveien 18  
Tåjeveien 20  
Tåjeveien 22  
Økrigata 9  
Økrigata 15  
Økrigata 17  
Økrigata 19  
Økrigata 24  
Økrigata 26  
Økrigata 28  
Økrigata 34  
Økrigata 36  
Økrigata 38  
Økrigata 38 B
Økrigata 40  
Økrigata 44  
Økrisletta 1  
Økrisletta 5  
Økrisletta 11  
Økrisletta 13  
Økrisletta 15  
Økriveien 75  
Økriveien 75 A
Økriveien 75 B
Økriveien 77  
Økriveien 79  
Økriveien 81  
Årenga 2  
Årenga 4  
Årenga 6  
Årenga 8  
Årenga 10  
Årenga 12  
Årenga 14  
Årenga 16  
Årenga 18  
Årenga 30