Tirsdag 07 april fra kl 13-14 blir vannet stengt.

Pga en akutt vannlekkasje i Vollsveien blir vannet stengt fra kl 13-14. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke. 

berørte adresser: 

Vollsveien 132, 139 a,b og 141