Mandag 17.2.20 fra kl 09:00 til kl 14:30

Mandag 17.2.20 fra kl 09:00 til kl 14:30, blir vannet stengt pga planlagte arbeider iKløftaveien 27. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke. 

Berørte Adresser: Kløftaveien 25 - 39