Torsdag 9. sep. 2021 fra 10:00 til 14:30

Torsdag 9. sep. 2021 fra 10:00 til 14:30, blir vannet stengt pga planlagte arbeider i Tuengveien og  Solvikveien. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke. 

Berørte adresser er:

Tuengveien 2, 3 A-B, 4 A, 5 A-B, 6, 7 A-B, 8 A-B, 9, 10, 11 A-C, 12, 13, 14, 15

Solvikveien 21, 21 B og C, 22 A og B, 23 A-F, 24A, 25 , 26 A-C, 27, 28 A-C, 29, 30 A-D

Oddenveien 14, 16 A-B, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33