Vi har fått fylt opp vannmagasinene og forsyner igjen med mest mulig Aurevann fra september 2022. I en periode fra våren og til nå har vi levert mest Holsfjordvann.

Kommunen får i dag drikkevann fra Holsfjorden/Kattås vannbehandlingsanlegg og Aurevann vannbehandlingsanlegg. Den kommunale vannforsyning dekker 99 % av kommunens befolkning. Vannbehandlingsanleggene har med dagens produksjon og forbruk tilstrekkelig kapasitet til å kunne benyttes som gjensidig reserve for hverandre. Kommunens vannforsyning er knyttet sammen med Oslo i øst og Glitrevannverket i vest via Asker. Det er mulig med gjensidig utveksling av drikkevann via begge disse forbindelsene. Dette gir en robust vannforsyning med stor fleksibilitet og høy redundans.

Ved normal driftssituasjon forsyner Aurevann vannverk til Sollihøgda, Lommedalen, Bærums verk, Rykkinn og Østre Bærum. Det svarer ca til 2/3 av kommunens abonnenter. Holsfjordvann leveres ut til den resterende 1/3-delen (Slependen, Tanum, Skui, Sandvika, Rud, Kolsås, Hosle).