16.12 fra kl10 til 12 blir vannet stengt pga planlagte arbeider i Tanumveien 6  Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke. For mer info se www.baerum.kommune.no/va, eller ring 67506060.

Berørte adresser

Hiltonkroken 10  
Hiltonkroken 12  
Fjelltunveien 1  
Tanumveien 6 C
Tanumveien 6