I områdene Tanum, Slependen og Jong hverdager kl 08.30-15.00 i perioden 12. til 29. juni 2018.

Detaljert informasjon vil bli sendt ut med automatisk telefonvarsling til de vi mener blir direkte berørt (liste over berørte abonnenter (pdf)).

Lavt trykk, farget vann og partikler i vannet kan forekomme. Ved partikler og farge, anbefaler vi at det tappes i en kaldtvannskran til vannet blir klart. Det anbefales å ikke bruke vaskemaskin eller oppvaskmaskin mens spylingen pågår eller hvis kaldtvannet ikke er helt klart.

Vi ber om forståelse for eventuelle ulemper.

For mer informasjon kontakt Driftssentralen for vann og avløp, tlf. 67 50 60 60.