07.01.21 kl. 01:10 vannlekkasje i Lillehagveien

Vi har en større vannlekkasje i Lillehagveien. Dette påvirker området Valler - Blommenholm. 

01:45 Vi har nå funnet lekkasjen og holder på med å få stengt den ut. Direkte berørte vil etterhvert bli varslet med sms.

Oppdatering fredag 8.jan.2021
På grunn av et akutt vannledningsbrudd i Lillhagveien torsdag 7.jan.2021, opplevde flere bortfall av vann eller redusert trykk i Valler-Blommenholm området. Direkte berørte adresser er varslet på sms. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke. Anbefalingen gjelder frem til 8.jan.2021 kl 04:00. Ved misfarget vann, la kaldtvannet renne, til det blir klart.