Tirsdag 27. september 2022 kl. 08:30 - 15:00

Tirsdag 27. september 2022 fra 08:30 til 15:00, blir vannet stengt pga planlagte arbeider i Storengveien. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. De første 24 timene etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke.

Berørte adresser:

 

Gatenavn Gatenummer Gatenummer
Clausenbakken 8  
Clausenbakken 10  
Kyrres vei 33 A
Kyrres vei 33 B
Kyrres vei 34  
Kyrres vei 35 B
Kyrres vei 36  
Kyrres vei 37 A
Kyrres vei 37 B
Kyrres vei 38  
Kyrres vei 39  
Kyrres vei 41  
Løkkestien 2  
Løkkestien 4  
Løkkestien 6  
Løkkeveien 1 A
Løkkeveien 1 B
Løkkeveien 2  
Løkkeveien 4  
Løkkeveien 5  
Løkkeveien 6  
Løkkeveien 7  
Løkkeveien 9  
Løkkeveien 10  
Løkkeveien 11  
Løkkeveien 12  
Løkkeveien 13  
Løkkeveien 14  
Løkkeveien 15  
Løkkeveien 16  
Løkkeveien 18  
Løkkeveien 20 A
Løkkeveien 20 B
Storengveien 54  
Storengveien 54 A
Storengveien 54 B
Storengveien 54 C
Storengveien 55  
Storengveien 56 A
Storengveien 56 B
Storengveien 56 C
Storengveien 56 D
Storengveien 57  
Storengveien 57 B
Storengveien 57 D
Storengveien 57 E
Storengveien 58 A
Storengveien 58 B
Storengveien 58 C
Storengveien 59 A
Storengveien 59 B
Storengveien 60 A
Storengveien 60 B
Storengveien 60 C
Storengveien 60 D
Storengveien 61 A
Storengveien 61 B
Storengveien 61 C
Storengveien 63 A
Storengveien 63 B
Storengveien 63 C
Storengveien 63 D
Storengveien 63 E
Storengveien 65 A
Storengveien 65 B
Storengveien 65 C
Storengveien 67 A
Storengveien 67 B
Storengveien 67 C
Storengveien 69 A
Storengveien 69 B
Storengveien 69 C
Storengveien 69 D
Storengveien 71 A
Storengveien 71 C
Storengveien 73  

I tillegg:

Blåsen 3 A
Blåsen 3 B
Guderuds vei 9  
Kyrres vei 32 A
Kyrres vei 32 C
Kyrres vei 32 D
Kyrres vei 35