Hovedvannledningene i områdene langs E18, (Lysaker, Stabekk, Strand) vil bli spylt mellom kl. 09.00 - 15.00 i perioden tirsdag 6. april til fredag 23. april. Mens spylingen pågår kan vanntrykket variere, og det er en risiko for farget vann. Det anbefales derfor ikke å bruke vaskemaskin eller oppvaskmaskin mellom nevnte klokkeslett i spyleperioden. Dersom vannet er misfarget, anbefales å la kaldtvannet renne til det blir klart.

Spylingen blir varslet på sms med mer konkret tidspunkt. Spylingen er planlagt slik:

Varsel sendes

Tidspunkt

Område

Søndag 4/4 kl 13

6-9. april

Markalleen, Michelets vei, Professor Kohts vei, Nordliveien, Kveldsroveien, Nordraaks vei

 

12-13. april

Lysaker, Solliveien

 

14-16. april

Lysaker, Polhøgda

 

20-22. april

Langs Michelets vei

 

23-24. april

Fagerstrandveien, Bjerkealleen, Sarbuvollveien