Sleiverud, Skarva, Gullhaug

Hovedvannledningene i områdene Sleiverud, Skarva og Gullhaug vil bli spylt på hverdager mellom kl. 8.30–15.00 i perioden mandag 4. november–fredag 8. november 2019.

Mens spylingen pågår kan vanntrykket variere, og det er en risiko for farget vann. Det anbefales derfor ikke å bruke vaskemaskin eller oppvaskmaskin mellom nevnte klokkeslett i spyleperioden. Dersom vannet er misfarget, anbefales å la kaldtvannet renne til det blir klart.

Berørte adresser