Vannledningsbrudd på Emma Hjort tirsdag 24/3 kl 1030

Pga et vannledningsbrudd i Åses vei kan flere abonnenter i området ha lavt trykk.

Lekkasjen er nå stengt ut og vanntrykket stabilisert.