14/6 Spyling av vannledningsnettet på Rykkin har medført brunt vann i området.

Pga spyling av det kommunale vannledningsnettet i Rykkinn-området har flere abonnenter fått misfarget vann. 

For tips vedr misfarget vann se:

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/drikkevann/nar-bor-du-koke-vannet/

Vi beklager ulempene dette medfører for våre abonnenter.