Her er noen gode råd

Har du dårlig vann se her for gode råd 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/drikkevann/

Fikk du ikke varsel ved vannavslag? Kontroller din registrering

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/problemer-med-vannet/meldingstjeneste/