Drikkevannet kan være misfarget og inneholde partikler på grunn av det høye vannforbruket til hagevanning. Når vannhastigheten øker vil materiale på innsiden av rørene løsne og løses opp i vannet. Dette er ikke helsefarlig å drikke. Partiklene består mest av jern og mangan.

Vann og avløp oppfordrer alle som vanner eller tar ut store vannmengder om å vise hensyn og følge reglene for datovanning for å unngå dårlig vannkvalitet som brunt vann med dårlig trykk.

se reglene for datovanning