Torsdag 28 mai kl 0900 - 1300

Torsdag 28. mai 2020 fra 09:00 til 13:00, blir vannet stengt pga planlagte arbeider i Øygardveien. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke.

Berørte adresser:

Øygardveien 19, 21 a, 23 a-c, 26