10. mars 2022

I forbindelse med ny E16 prosjektet har kommunen oppgradert vann- og avløpssystemet for å tilpasse det til fremtidig bruk. Hovedformålet med utbyggingen er å sikre vannforsyningen til bebyggelsen på Sollihøgda og sikre nok vann til tunnelvask, brannvann og tunneldriving for ny E16.

Det er nå etablert kommunalt vannledningsnett fra Skui til Sollihøgda. Alle abonnenter som er koblet til Sollihøgda vannverk (grunnvannsbrønnene) vil fra 10. mars 2022 få drikkevann fra Bærums vannkilder - Aurevann og Holsfjorden. 

Vannet kommer den første tiden fra Holsfjorden. Drikkevannskvaliteten vil kunne oppleves endret, da dette er overflatevann og inneholder mindre kalk. Vannet betegnes som "bløtt" med 1-3 hardhetsgrader (DH°). Vannet fra Sollihøgda vannverk betegnes som "middels hardt vann" med 6 DH°.

Holsfjordvann har et høyt fargetall og det kan ses et gullig skjær når vannet tappes opp i hvitt badekar eller toalett. Fargen skyldes humusinnholdet i Holsfjorden. Dette er ikke helseskadelig og vannet holder god drikkevannskvalitet. For flere spørsmål ta kontakt med vann og avløp driftssentral 6750 6060