Det er et økt vannforbruk i Bærum nå som vi går inn i hagevanningsesongen. I tillegg leveres ekstra vann til Oslo og Nesodden.

Det er for tiden lite nedbør og tilsig til våre hovedvannkilder i Heggelivassdraget, derfor henter vi mer drikkevann fra Holsfjorden for å dekke opp for merforbruket. Vi har to gode og stabile vannkilder og kan derfor levere vann til andre kommuner som for tiden har problemer med vannproduksjonen. 

Vannet fra Holsfjorden har et svakt gullig skjær i forhold til vannet fra Aurevann, men det er et  godt og trygt drikkevann fra begge vannkildene.

 Minner om datovanning og spar gjerne litt ekstra på vannet til vi får normalt vannmengdenivå i vannkildene på Østlandet. 

Se retningslinjer for datovanning her!