Etter hendelsen på onsdag 20.11.19 er vannkvaliteten igjen tilfredsstillende