På grunn av vannlekkasje blir vannet stengt fra kl 08.30 - 14.30

Onsdag 15.1 fra kl 8:30 til kl 14:30, blir vannet stengt pga vannlekkasje i Østenåsveien. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke. For mer info se www.baerum.kommune.no/va, eller ring 67506060.

Berørte adresser:

Østenåsveien 16 B
Østenåsveien 15  
Østenåsveien 18 A
Østenåsveien 16 D
Østenåsveien 16 C
Østenåsveien 9 B
Østenåsveien 9  
Østenåsveien 8  
Østenåsveien 13  
Østenåsveien 11  
Østenåsveien 24 B
Østenåsveien 24  
Østenåsveien 22 B
Østenåsveien 20 B
Østenåsveien 17 B
Østenåsveien 20 A
Østenåsveien 17 A
Østenåsveien 19  
Østenåsveien 18 B
Østenåsveien 22 A
Østenåsveien 21 A
Østenåsveien 21  
Østenåsveien 20 C
Krumveien 11  
Krumveien 9