Torsdag 26. mars 2020 fra 10:00 til 15:00

Torsdag 26. mars 2020 fra 10:00 til 15:00, blir vanntrykket noe redusert pga arbeider med en vannlekkasje i Liomveien.

Berørte adresser:

Gamle Grav vei 6
Gamle Grav vei 8
Liomveien 1 B
Liomveien 1
Liomveien 3 B
Liomveien 3 A
Liomveien 4
Liomveien 5
Liomveien 6 B
Liomveien 6 A
Liomveien 7
Liomveien 8 B
Liomveien 8 A
Liomveien 8 C
Liomveien 9
Liomveien 10 B
Liomveien 10 A
Liomveien 11
Liomveien 12