Torsdag 7. jan. 2021 , fra 03:45

På grunn av et akutt vannledningsbrudd ble vannet stengt i dag, torsdag 7. jan. 2021 , fra 03:45 . Det vil bli satt ut en vannvogn ved Joker butikken hvor dere kan hente vann. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke.

Berørte adresser:

Lillehagveien 8
Lillehagveien 10 A
Lillehagveien 10 B
Presteveien 23
Presteveien 29
Presteveien 31
Presteveien 33 B
Presteveien 33 A
Seljeholtet 1
Seljeholtet 3 A
Seljeholtet 3 B
Seljeholtet 5
Seljeholtet 5 D
Seljeholtet 5 C
Seljeholtet 5 B
Seljeholtet 5 A
Seljeholtet 7 C
Seljeholtet 7 A
Seljeholtet 7 B
Seljeholtet 7 D
Seljeholtet 9 D
Seljeholtet 9 C
Seljeholtet 9 B
Seljeholtet 9 A
Seljeholtet 11 A
Seljeholtet 11 B
Seljeholtet 11 C
Seljeholtet 11 D
Seljeholtet 11 E
Seljeholtet 11
Seljeholtet 13 A
Seljeholtet 13 B
Seljeholtet 13 C
Seljeholtet 13 D
Seljeholtet 13 E