Farget vann i Rykkinnområdet, fredag 27. mai 2022

På grunn av et uautorisert vannuttak på ledningsnettet som har medført økt hastighet i vannledningen, opplever flere i Rykkinnområdet at vannet er farget. Dersom vannet er misfarget, anbefales å la kaldtvannet renne til det blir klart.