En større hendelse på vannledningsnettet ved Engerjordet har ført til at mange er uten vann. Det arbeides med å utbedre feilen.